Banner

Компанийн засаглал

Буцах

“М-Си-Эс Кока-Кола” компани нь Монгол Улсын байгаль орчны талаарх бүхий л хууль дүрэм, журам, Кока-Кола компанийн байгаль орчны шаардлагуудыг мөрдлөг болгон өөрсдийн байгаа орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулахад анхаарч ажиллана. “М-Си-Эс Кока-Кола” компани нь компанийн нийт ажилтан болон хамтран ажиллагч байгууллагууддаа шударга хандаж, олон талт байдлыг хүндэтгэн үзнэ.

Компанийн засаглал

Компанийн засаглал ба түүний нөлөөлөл


Ажилтан бүрийн засаглал дах оролцоо


Бизнесийн ёс зүй