Banner

Компанийн засаглал

Буцах

“М-Си-Эс Кока-Кола” компани нь Монгол Улсын байгаль орчны талаарх бүхий л хууль дүрэм, журам, Кока-Кола компанийн байгаль орчны шаардлагуудыг мөрдлөг болгон өөрсдийн байгаа орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулахад анхаарч ажиллана. “М-Си-Эс Кока-Кола” компани нь компанийн нийт ажилтан болон хамтран ажиллагч байгууллагууддаа шударга хандаж, олон талт байдлыг хүндэтгэн үзнэ.

Компанийн засаглал

Компанийн засаглал батүүний нөлөөлөл


Ажилтан бүрийн засаглал дах оролцоо


Бизнесийн ёс зүй