Banner

Тогтвортой хөгжлийн тайлан

Буцах

 

Тогтвортой хөгжлийн тайлан

Үндэстэн дамнасан дэлхийн брэнд Кока-Кола ундааг Монголдоо үйлдвэрлэж, хэрэглэгчдэдээ хүссэн цагт нь, хүссэн газарт нь хүргэж үйлчлэх чин эрмэлзлээр тасралтгүй хичээн ажилласан манай хамт олны Тогтвортой хөгжлийн тайланг өргөн барьж байна.

 

2023 оны тайлан

“М-Си-Эс Кока-Кола” компани Монгол Улсын “Алсын хараа - 2050” болон бусад урт хугацааны бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах, бизнесийн үйл ажиллагаагаа НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилго, зорилтуудтай уялдуулан байгаль орчин, нийгэм, засаглал (БОНЗ)-ын тогтолцоог үе шаттайгаар нэвтрүүлэн хэрэгжүүлдэг билээ. Энэхүү тайлангаар 2023 онд “М-Си-Эс Кока-Кола” компанийн ''Тогтвортой хөгжлийн бодлого''-ын хүрээнд гадаад болон дотоод үйл ажиллагаандаа хийж, хэрэгжүүлсэн ажлуудын үр дүнг харуулсан болно.