Буцах

 

Санал хүсэлт

Санал хүсэлт илгээх нэгжээ сонгоно уу?

Ёс зүйн зөрчлийг мэдээлэх

“М-Си-Эс Кока-Кола” ХХК-н Спийк Аут Хотлайн

Манай компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой ёс зүйн зөрчил болон аливаа шударга бус үйлдлийн талаар та бидэнд мэдээлэх боломжтой. Та мэдээлэл ирүүлэхдээ өөрийн нэр, бусад хувийн мэдээллээ нууцалж болно. Бид таны ирүүлсэн мэдээллийг чандлан нууцлах бөгөөд Компанийн Ёс зүйн Хороо хянаж, асуудлыг шийдвэрлэнэ. Хэрэв та хүсвэл асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар бид зөвхөн танд мэдээлэх боломжтой.

70165555

Эсвэл

Бидэнд итгэн мэдээлэл ирүүлсэн танд баярлалаа.