Banner

Нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл

Буцах

“М-Си-Эс Кока-Кола” компани нь Монгол Улсын байгаль орчны талаарх бүхий л хууль дүрэм, журам, Кока-Кола компанийн байгаль орчны шаардлагуудыг мөрдлөг болгон өөрсдийн байгаа орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулахад анхаарч ажиллана. “М-Си-Эс Кока-Кола” компани нь компанийн нийт ажилтан болон хамтран ажиллагч байгууллагууддаа шударга хандаж, олон талт байдлыг хүндэтгэн үзнэ.

Компанийн засаглал

Компанийн засаглал

Тогтвортой хөгжил бидний бизнесийн бүх талбарт шингэсэн байдаг. Тийм ч учраас бид ажилтнууд, нийгэм, байгальд ээлтэйгээр бизнес эрхэлдэг…

Ажиллах орчин нөхцөл тав тух

Ажиллах орчин нөхцөл тав тух

Бид ажилтнуудынхаа ажиллах тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, ажилдаа илүү бүтээмжтэй, сэтгэл ханамжтай байх орчныг бүрдүүлж байна...

Эрүүл идэвхтэй  амьдралын хэв маяг

Эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маяг

Бид эрүүл, зөв амьдрах боловсролын хөтөлбөрүүдээрээ дамжуулан эрүүл, зөв аж төрөх арга замыг хамтдаа бий болгодог...

Хөнгөлөлт хангамж урамшуулал

Хөнгөлөлт хангамж урамшуулал

Бид компанийн ажилтан бүрт зориулж, олон төрлийн хөнгөлөлт хангамж санал болгодог...

Олон талт, тэгш хүртээмжтэй байдал

Олон талт, тэгш хүртээмжтэй байдал

Олон талт, тэгш хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх нь компанийн өсөлт хөгжлийн гол цөм болдог төдийгүй бидний амжилтад чухал үүрэгтэй билээ...