Banner

Ёс зүйн хороо

Буцах

 

Ёс зүйн хороо

"М-Си-Эс Кока-Колa" компанийн ажилтнууд нь “Дэлхийн Брэндийг Монголдоо” эрхэм зорилго болон бизнесийн бусад зорилго, зорилтондоо хүрэхийн төлөө ажиллахдаа Группийнхээ үнэт зүйлс, баримтлах зарчмуудыг болон тэдгээрээс урган гарсан энэхүү Ёс зүйн дүрмийг өдөр тутам мөрдлөг болгодог.

 

Ёс зүйн дүрэм

Бодлого / policy

М-Си-Эс Групп болон түүний нийт ажилтнууд нь үнэт зүйлс, баримтлах зарчмууд болон тэдгээрээс урган гарсан Ёс зүйн дүрмийг өдөр тутамдаа дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

Зорилго / purpose

Энэхүү дүрэм нь Групп болон түүний нийт ажилтнуудын өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаандаа баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тодорхойлж өгөх үндсэн зорилготой.

Үйлчилэх хүрээ

1. М-Си-Эс Групп болон түүний үндсэн ажилтнууд 2. Гэрээт ажилтнууд 3. Бэлтгэн нийлүүлэгчид

Хөдөлмөрийн харилцаа


Аюулгүй ажиллагаа эрүүл мэнд байгаль орчин


Хүний эрх


Хувь хүний мэдээллийн нууцлал


Шударга өрсөлдөөн


Ашиг сонирхлын зөрчил


Авилга хээль хахууль


Төр, засаг


Компанийн өмч, хөрөнгө


Бизнесийн нууц мэдээлэл


Тайлан, мэдээ


Зөрчлийг мэдээлэх


Зөрчлийг шийдвэрлэх


Зөрчлийг шийдвэрлэх