Banner

Sponsorship Strategy

Буцах

 

Бодлогод нийцсэн хамтын ажиллагаа

“М-Си-Эс Кока-Кола” компанийн хувьд “Байгаль орчин, нийгэм, засаглал”-ын бодлого болон Брэндийн өнгө төрхөд нийцсэн үйл ажиллагаа, санаачилга, контент зэргийг ивээн тэтгэх, хамтран ажиллах хэлбэрээр оролцох боломжтой байдаг.

 

Ивээн тэтгэлэг, хандив тусламж, хамтын ажиллагаа

Та хамтран ажиллах, хандив тусламж, ивээн тэтгэлэг хүсэхтэй холбоотой хүсэлт илгээхээс өмнө манай компанийн “Ивээн тэтгэлэг, Хандив тусламж, Хамтын ажиллагаа”-ны стратегитай танилцана уу. Маркетинг, Захиргаа, Олон нийттэй харилцах нэгж таны илгээсэн хүсэлтэд сар тутам бичгээр хариу өгөх тул тухайн үйл ажиллагаа болохоос сарын өмнө хүсэлтээ өгөхийг анхаарна уу.