Оргилуун ундааны хэдэн хувийг ус эзэлдгийг та мэдэх үү?

Оргилуун ундааны 90 орчим хувь нь цэвэршүүлсэн ус байдаг учир биеийн шингэний хэрэгцээг бүрэн хангах сонголтуудын нэг байж чадна.