Хүслийн, бидний, түмний ундаанууд Монголд хэзээнээс үйлдвэрлэгдэж эхэлснийг та мэдэх үү?

2004 онд М-Си-Эс Кока-Кола ХХК хуванцар саванд ундааг савлах шугамыг ашиглалтад оруулснаар 500мл-ийн Хүслийн, 1.25л-ийн Бидний, 2л-ийн Түмний ундаанууд хэрэглэгчдийн гар дээр очив.