Banner

Сав баглаа боодлын менежмэнт

Буцах

 

Савны жин бууралт

“Хуванцрын Хаягдалгүй Дэлхий” кампанит ажлын хүрээнд савны жин бууруулах төслийг хэрэгжүүлж, байгальд хаягдах хуванцар савны хэрэглээг багасгаад байна.

Байгалийн нөөц хэмнэлт
Байгалийн нөөц хэмнэлт

Дахин боловсруулах хог хаягдлыг ангилан хаяж, савны жинг бууруулах нь байгальд орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа юм.

Сав хэмнэлт
Сав хэмнэлт

2022 онд 31 тн 330 мл, 500 мл Bonaqua усны сав хэмнэсэн. 2020 оноос хойш 305 тн хуванцар хэмнэсэн

Буурсан тоо
Буурсан тоо

Bonaqua усны сав 19 гр-аас 17,5 гр болж буураад байна.