Banner

Products we manufacture

Back

 

Зөвшөөрөгдсөн нийлүүлэгч

Кока-Кола компанийн хувьд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглагдаж байгаа бүхий л үндсэн түүхий эд, савлагааны болон туслах материалуудыг зөвхөн тус компанийн зөвшөөрөгдсөн нийлүүлэгчдээс авах ёстой. Зөвшөөрөгдсөн нийлүүлэгч болохын тулд олон улсын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж, орон нутгийн болон “Кока-Кола” компанийн чанарын шаардлагуудыг ханган үйл ажиллагаандаа тусгах ёстой. Тиймээс зөвшөөрөгчдсөн нийлүүлэгчдэд жил тутам хөндлөнгийн аудит хийж, гэрчилгээжүүлэх шаардлагатай болдог. “Кока-Кола” компанийн зөвшөөрөгдсөн нийлүүлэгчийн жагсаалт нь улирал тутам шинэчлэгддэг бөгөөд Кока-Кола компанийн савлагч үйлдвэрүүд тухайн жагсаалтад багтсан нийлүүлэгчээс худалдан авалт хийх ёстой байдаг.
Sample 1
 

Ундааны сонголт (NoSugar, Plus, Sleek)

Монголчуудынхаа хоногт хэрэглэх ёстой эслэгийн хэмжээг нөхөх зорилгоор эслэгээр баяжуулсан, сахаргүй ундаануудыг үйлдвэрлэдэг бөгөөд хүнсний эслэг агуулсан ундаа нь өөх тосны шимэгдэлтийг удаашруулж, цусанд холестрин ихсэхээс сэргийлдэг давуу талтай юм. Хэрэглэгчид хэрэглэж буй бүтээгдэхүүнээсээ хэдэн калори илчлэг авч буйгаа тооцоолох боломжтой юм. 200 мл тутамд авах илчлэгийн хэмжээг бүх бүтээгдэхүүний шошгон дээр мэдээлдэг юм. Мөн бид бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэхдээ өндөр стандарт, шаардлагын дагуу үйлдвэрлэж, бүтээгдэхүүнд орох орц, найрлагыг жин буурах дарааллаар шошгон дээр мэдээлнэ. Жишээлбэл: Ус бүтээгдэхүүний хамгийн их хувийг эзэлдэг тул хамгийн эхэнд орж, түүний дараа сахар, нүүрсхүчлийн хий, амт оруулагч гэх мэтээр дараалуулдаг.
Sample 1

Сахарын хэмжээ бууруулалт

Бид хүн бүрийн хэрэгцээг хангаж, сонголтоо өөрөө хийх боломж бололцоог бүрдүүлж ажилладгийн хувьд сахартай, сахаргүй гэсэн хоёр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу бүтээгдэхүүний сахарын хэмжээг үе шаттайгаар бууруулах ажлыг 2018 оноос хийж эхэлсэн ба 8 амтны сахарын агууламжийг бууруулаад байна.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner