Back

 

Feedback

Санал хүсэлт илгээх нэгжээ сонгоно уу?

Ёс зүйн зөрчлийг мэдээлэх

“М-Си-Эс Кока-Кола” ХХК-н Спийк Аут Хотлайн

Манай компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой ёс зүйн зөрчил болон аливаа шударга бус үйлдлийн талаар та бидэнд мэдээлэх боломжтой. Та мэдээлэл ирүүлэхдээ өөрийн нэр, бусад хувийн мэдээллээ нууцалж болно. Бид таны ирүүлсэн мэдээллийг чандлан нууцлах бөгөөд Компанийн Ёс зүйн Хороо хянаж, асуудлыг шийдвэрлэнэ. Хэрэв та хүсвэл асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар бид зөвхөн танд мэдээлэх боломжтой.

8806 6801

or

Бидэнд итгэн мэдээлэл ирүүлсэн танд баярлалаа.