Бүтээгдэхүүн

Илчлэгийн талаархи мэдээлэл

Хэрэглэгчиддээ олон төрлийн бүтээгдэхүүнээс өөрийн сонирхол, онцлогт нийцүүлэн сонгох мөн хэрэглэж буй бүтээгдэхүүнээсээ хэдэн ккалори илчлэг авч буйгаа тооцоолох боломжтой болгож бүх бүтээгдэхүүний шошгон дээр 200мл тутамд авах илчлэгийн мэдээллийг оруулав.

Буцах
Back To Top